Vårt løfte

TF_logo

I Thermo-Floor AS baserer vi våre verdier på service, kompetanse og tillit. Kunden skal kunne stole på oss. Skal vi bli gode eksternt må vi være best internt. Dette gjelder naturligvis våre systemer, rutiner og produkter, men aller viktigst er møtet mellom mennesker. Det er der verdiene skapes.

Vi skal være kundens beste rådgiver. Hver dag bedømmes vi av våre kunder på bakgrunn av jobben vi gjør i møtet med dem. Det er de som er vår viktigste målestokk i arbeidet med å stadig bli bedre. Skal vi lykkes, må våre kunder lykkes. Vi skal være stolte av det vi gjør, men
vi skal aldri slutte å jobbe med å bli enda bedre. Med lokal forankring skal vi utfordre en bransje av giganter. Markedet er i konstant endring, og det er en utfordring vi skal møte.

For å lykkes må vi respektere alle meninger og innspill. Vi må samarbeide på tvers og utnytte vår samlede kunnskap. Med ros og anerkjennelse skaper vi en god arbeidsplass med motiverte medarbeidere som tar ansvar for egen innsats og utvikling.

Vi tar ansvar for hverandre og for samfunnet vi er en del av, både som bedrift og som enkeltmennesker. Vi er klar over vår rolle som en del av en større helhet, der vi gir vårt bidrag og tar vårt ansvar.

Dette er vårt løfte,
både til kunden og til hverandre.